• slider
  • slider

Kiến thức tiếng Đức

Học tiếng Đức hiệu quả 3 tháng
Học tiếng Đức hiệu quả 3 tháng Trong khoảng thời gian ngắn từ 1-3 tháng , tiếp thu kiến thức nhanh chóng, có khả năng nghe, nói phù hợp cho những người chuẩn bị đi di lịch hay công tác bên Đức hoặc các nước thuộc khu vực châu Âu...
Phương pháp luyện học tiếng Đức
Phương pháp luyện học tiếng Đức Khi còn là sinh viên sắp sửa vào khoa ngoại ngữ thì mình đã chọn ngành Ngữ văn Đức ( Đại học Quốc Gia tp.HCM) để làm mục tiêu phấn đấu do sở thích mình muốn học hiểu ngôn ngữ, văn chương, kỹ năng...
Luyện thi tiếng Đức