Luyện thi A1

Phương pháp giúp bạn học tốt từ vựng tiếng Đức Phương pháp giúp bạn học tốt từ vựng tiếng Đức

Học từ vựng tiếng Đức quả là một sự khó khăn cho những bạn mới bắt đầu học tiếng Đức cũng như là làm sao để có thể học tiếng Đức tốt hơn không nhàm chán khi mà phải học hết số lượng từ vựng lớn đến như thế. Nếu chúng ta cố gắng quá thì cũng không thể nào chinh phục hết được số lượng từ vựng đó cũng như nông nóng quá chẳng được gì cả.

Bí quyết học tiếng Đức luyện thi trình độ A1 Bí quyết học tiếng Đức luyện thi trình độ A1

Bắt đầu chúng tôi xin nói về các bậc trình độ cần học trong tiếng đức, nó bao gồm 6 cấp bậc: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Trong các cấp bậc này thì A1 là bậc cơ bản nhất, còn cao nhất là bậc C2. Tuỳ theo mục đích công việc của từng người để có thể lựa chọn bậc học cho phù hợp với mình...